บทความเพื่อชีวิต

เป็นบทความสั้นๆที่เขียนขึ้นเพื่อให้ทั้งความรู้และเตือนสติแก่ทุกคนชุดสอนหญิง
สาวเอยจะบอกให้
ความรัก
นิยามแห่งความรัก
เอดส์มัจจุราชผู้น่ารัก
พรหมจรรย์กับผู้หญิง
นางเบ็ด
ไม่หล่อไม่สวยก็มีสุขได้
เด็กไทยไวไฟเพราะอะไร?
ปัญหาการทำแท้งเกิดจากอะไร?
..
..

.....................


ชุดสอนวัยรุ่น
ความเบื่อ
สังคมที่ไร้ปัญญา
โฆษณาบ้าเลือด
ทำไมคนไม่เข้าวัด
นักเรียนนักเลง
วิธีเสพปัจจัย ๔ อย่างถูกต้อง
ความฟุ่มเฟือยสร้างปัญหาชีวิต
ต้อนรับน้องใหม่ด้วยอะไร?
คอมพิวเตอร์กับเด็ก
พ่อแม่มีพระคุณดุจขุนเขา
เหตุผลกับอารมณ์
ทำไมเด็กไทยปัญญาทึบ?
เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
วิธีอบรมเด็กตามหลักพุทธศาสนา


ชุดหลักพุทธศาสนา
แก่นพุทธศาสนา
ศึกษาพุทธศาสนาควรเริ่มต้นที่ตรงไหน?
คำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า?
วิธีคิดของพระพุทธเจ้า
ทำอย่างไรจึงจะพบคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า?
สรุปหลักพุทธศาสนา
หลักความเชื่อของพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน?
พระพุทธเจ้าค้นพบอะไร?
พระพุทธเจ้าสอนอะไร?
กฎอิทัปปัจจยตา
อนัตตา – หัวใจของปัญญา
พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ทำไมจึงต้องมีหลายศาสนา?
คำสอน ๒ ระดับมีอยู่ในทุกศาสนา
ทำไมจึงต้องมีธรรมะ?
เมืองพุทธอาจไม่มีพุทธศาสนา
ผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญ
สังคมวุ่นวายเพราะเห็นผิด
กิเลสต่างกับนิพพานอย่างไร?
นิพพานในชีวิตประจำวัน
พระไตรปิฎก-นรก-สวรรค์
บันได ๑๐ ขั้นสู่ความเป็นพุทธ
บันได ๑๐ ขั้นสู่ความเป็นพุทธ ๒
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะไม่มีทุกข์?
นับถือพุทธศาสนาแล้วได้อะไร?
อริยสัจ ๔ หัวใจพุทธศาสนา
ตายแล้วไปไหน?
ตายแล้วเป็นอย่างไร?
อนัตตลักขณสูตร
คำว่า อัตตา, นิรัตตา, อนัตตา, และ กึ่งอัตตา หมายถึงอะไร?
สรุป พราหมณ์ กับ พุทธ ต่างกันอย่างไร?
การเวียนว่ายตาย-เกิดของพุทธศาสนาคืออะไร?
พุทธแท้-พุทธเทียมต่างกันอย่างไร?
ทำไมสมัยนี้ฟังธรรมะแล้วจึงไม่เห็นธรรม?
อัตตาครึ่งท่อนที่ชาวพุทธกำลังเชื่อกันอยู่
พระพุทธเจ้าต่อต้านคำสอนเรื่องจิตเป็นอัตตาเวียนว่ายตายเกิด
สาเหตุที่ชาวพุทธไม่ยอมรับเรื่องขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา
ความหมายที่ถูกต้องของคำว่าวิญญาณในพุทธศาสนา
วิญญาณ เป็นอนัตตา
ชาวพุทธเทียม
ความไม่เข้าใจกฎสูงสุดของธรรมชาติ จึงทำให้ไม่เข้าใจพุทธศาสนา
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ต้องไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปเชื่อกันอยู่
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอยู่นี้ ไม่ได้เป็นสิ่งสิ่งนั้นจริงๆ
หลักกรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า
การเกิดขึ้นของร่างกายและจิตใจ (ขันธ์ ๕) ตามความเป็นจริง
หลักวิชชาพุทธศาสนา

.....................


ชุดหลักธรรมทั่วไป
สันติภาพตามแนวทางพุทธศาสนา
วิกฤติเศรษฐกิจโลกเกิดมาจากอะไร?
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในแง่มุมที่น่าสนใจ
ข้อเสียจากความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
ทำไมใครรู้ช่วยตอบที?
การพนันทางโฆษณา
ทำไมคนจึงชอบดื่มสุรา?
บ่อนเสรีดีหรือพินาศ
น้ำมันแพงจะทำอย่างไร?
สัจจะสร้างความเจริญ
หัวใจนักปราชญ์
เมื่อพอก็มีสุข
สุขแท้-สุขเทียม
แพ้ชนะนั้นสำคัญไฉน?
เอาวัดเข้าห้างดีหรือ?
อย่าโง่ให้ใครหลอกใช้
ความเชื่อกับความจริง
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธ
ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วบริสุทธิ์จริงหรือ?ชุดสัจธรรม
วิธีเอาชนะความตาย
วิธีการค้นหาสู่การค้นพบคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นยากที่คนธรรมดาจะยอมรับได้
ศาสตร์ต่างๆของโลก
ความติดใจคือปัญหาของมนุษย์
ความสุขกับความตาย
ธรรมดาของโลก
ชีวิตคืออะไร?
ชีวิตนี้มีมาเพื่อทำประโยชน์
เตรียมรับความทุกข์
ความเชื่อกับความจริง
สันติภาพอยู่ที่ใด ?
โลกนี้มีแต่คนโง่
โลกนี้มีแต่คนบ้า
เราเป็นมนุษย์หรือเป็นคน?
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
ชีวิตที่ไม่ประมาทเป็นอย่างไร?
ทำไมผู้คนจึงไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า?
ทำไมจึงเชื่อว่าจะมีเรามาเกิดใหม่ได้อีก?
สูญก่อนตายเป็นอย่างไร?
ภาพลวงตาอวิชชาลวงจิต
กฎไตรลักษณ์
สาเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่เข้าใจอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า
ความเห็นผิด ๓ ประการ ของปุถุชน
เราควรถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งสูงสุดของชีวิต?
หลักกาลามสูตรช่วยให้ประเทศชาติสงบสุขได้
ชีวิตของคนเรานี้ไม่มีอะไรนอกจาก ทุกข์ กับ ไม่ทุกข์
จงคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราไปเสียจะได้ไม่ทุกข์

.....................


ชุดหลักการปฏิบัติ
หลักการดำเนินชีวิต
เคล็ดลับการฝึกสมาธิ
ศีล ๕
อบายมุขคืออะไร?
อะไรคือการประหยัด?
ให้อย่างไรจึงจะถูกต้อง?
ความเห็นแก่ตัวสู่การคดโกง
ผีพนัน
กินเนื้อเป็นบาปหรือไม่?
เลี้ยงลูกให้ถูกทาง
แก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ได้อย่างไร?
การปฏิรูปประเทศต้องเริ่มต้นที่ใด?
วิธีการพิจารณาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วบรรลุโสดาบัน
เมื่อยึดก็ทุกข์ เมื่อปล่อยก็ไม่ทุกข์
อุปสรรคของการพัฒนาคืออบายมุข


ชุดธรรมชาติใกล้ตัว
ตื่นเถิดคนยากจนกำลังจะอดตาย
ภัยของมนุษย์
โลกร้อนเพราะมนุษย์โง่เขลา
สิ้นป่าก็สิ้นใจ
นักวิทยาศาสตร์อยู่ไหน?
เวลาคืออะไร ?
ชีวิตคือความฝัน
การศึกษาที่ล้มเหลว
มหันตภัยจากธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์คืออะไร?
การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของขันธ์ ๕ ตามหลักวิทยาศาสตร์
มนุษย์ทุกคนในโลกคือคนๆเดียวกัน
สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในจักรวาล
กำเนิดชีวิตตามหลักพุทธศาสนา


กระทู้ของ เตชปัญโญ ภิกขุ ที่โพสไว้ที่เว็บพันทิป

เว็บพันทิป ห้องศาสนา