บทความเพื่อชีวิต

เป็นบทความสั้นๆที่เขียนขึ้นเพื่อให้ทั้งความรู้และเตือนสติแก่ทุกคนชุดสอนหญิง
สาวเอยจะบอกให้
ความรัก
นิยามแห่งความรัก
เอดส์มัจจุราชผู้น่ารัก
พรหมจรรย์กับผู้หญิง
นางเบ็ด
ไม่หล่อไม่สวยก็มีสุขได้
เด็กไทยไวไฟเพราะอะไร?
ปัญหาการทำแท้งเกิดจากอะไร?
..
..

.....................


ชุดสอนวัยรุ่น
สังคมที่ไร้ปัญญา
โฆษณาบ้าเลือด
ทำไมคนไม่เข้าวัด
นักเรียนนักเลง
วิธีเสพปัจจัย ๔ อย่างถูกต้อง
ความฟุ่มเฟือยสร้างปัญหาชีวิต
ต้อนรับน้องใหม่ด้วยอะไร?
คอมพิวเตอร์กับเด็ก
พ่อแม่มีพระคุณดุจขุนเขา
เหตุผลกับอารมณ์
ทำไมเด็กไทยปัญญาทึบ?
เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
วิธีอบรมเด็กตามหลักพุทธศาสนา


ชุดหลักพุทธศาสนา
ศึกษาพุทธศาสนาควรเริ่มต้นที่ตรงไหน?
คำสอนเช่นไรจึงควรเป็นคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า?
วิธีคิดของพระพุทธเจ้า
ทำอย่างไรจึงจะพบคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า?
สรุปหลักพุทธศาสนา
หลักความเชื่อในพุทธศาสนา
พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน?
พระพุทธเจ้าค้นพบอะไร?
พระพุทธเจ้าสอนอะไร?
กฎอิทัปปัจจยตา
อนัตตา – หัวใจของปัญญา
พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ทำไมจึงต้องมีหลายศาสนา?
คำสอน ๒ ระดับมีอยู่ในทุกศาสนา
ทำไมจึงต้องมีธรรมะ?
เมืองพุทธอาจไม่มีพุทธศาสนา
ผู้รักธรรมเป็นผู้เจริญ
สังคมวุ่นวายเพราะเห็นผิด
กิเลสต่างกับนิพพานอย่างไร?
นิพพานในชีวิตประจำวัน
พระไตรปิฎก-นรก-สวรรค์
บันได ๑๐ ขั้นสู่ความเป็นพุทธ
บันได ๑๐ ขั้นสู่ความเป็นพุทธ ๒
ทำอย่างไรชีวิตจึงจะไม่มีทุกข์?
นับถือพุทธศาสนาแล้วได้อะไร?
อริยสัจ ๔ หัวใจพุทธศาสนา
ตายแล้วไปไหน?
ตายแล้วเป็นอย่างไร?
อนัตตลักขณสูตร
คำว่า อัตตา, นิรัตตา, อนัตตา, และ กึ่งอัตตา หมายถึงอะไร?
สรุป พราหมณ์ กับ พุทธ ต่างกันอย่างไร?
การเวียนว่ายตาย-เกิดของพุทธศาสนาคืออะไร?
พุทธแท้-พุทธเทียมต่างกันอย่างไร?
หลักกรรมที่แท้จริงของพุทธศาสนา
ทำไมสมัยนี้ฟังธรรมะแล้วจึงไม่เห็นธรรม?
อัตตาครึ่งท่อนที่ชาวพุทธกำลังเชื่อกันอยู่
พระพุทธเจ้าต่อต้านคำสอนเรื่องจิตเป็นอัตตาเวียนว่ายตายเกิด
สาเหตุที่ชาวพุทธไม่ยอมรับเรื่องขันธ์ ๕ เป็นอนัตตา
ความหมายที่ถูกต้องของคำว่าวิญญาณในพุทธศาสนา
วิญญาณ เป็นอนัตตา
ชาวพุทธเทียม
ความไม่เข้าใจกฎสูงสุดของธรรมชาติ จึงทำให้ไม่เข้าใจพุทธศาสนา
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ต้องไม่ใช่สิ่งที่คนธรรมดาทั่วไปเชื่อกันอยู่
ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและมีอยู่นี้ ไม่ได้เป็นสิ่งสิ่งนั้นจริงๆ
หลักกรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า

.....................


ชุดหลักธรรมทั่วไป
สันติภาพตามแนวทางพุทธศาสนา
วิกฤติเศรษฐกิจโลกเกิดมาจากอะไร?
ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในแง่มุมที่น่าสนใจ
ข้อเสียจากความเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด
ทำไมใครรู้ช่วยตอบที?
การพนันทางโฆษณา
ทำไมคนจึงชอบดื่มสุรา?
บ่อนเสรีดีหรือพินาศ
น้ำมันแพงจะทำอย่างไร?
สัจจะสร้างความเจริญ
หัวใจนักปราชญ์
เมื่อพอก็มีสุข
สุขแท้-สุขเทียม
แพ้ชนะนั้นสำคัญไฉน?
เอาวัดเข้าห้างดีหรือ?
อย่าโง่ให้ใครหลอกใช้
ความเชื่อกับความจริง
เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธชุดสัจธรรม
วิธีการค้นหาสู่การค้นพบคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า
สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นั้นยากที่คนธรรมดาจะยอมรับได้
ศาสตร์ต่างๆของโลก
ความติดใจคือปัญหาของมนุษย์
ความสุขกับความตาย
ธรรมดาของโลก
ชีวิตคืออะไร?
ชีวิตนี้มีมาเพื่อทำประโยชน์
เตรียมรับความทุกข์
ความเชื่อกับความจริง
ความเบื่อ
สันติภาพอยู่ที่ใด ?
โลกนี้มีแต่คนโง่
โลกนี้มีแต่คนบ้า
เราเป็นมนุษย์หรือเป็นคน?
โลกนี้ไม่มีอะไรฟรี
ชีวิตที่ไม่ประมาทเป็นอย่างไร?
ทำไมผู้คนจึงไม่เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า?
ทำไมจึงเชื่อว่าจะมีเรามาเกิดใหม่ได้อีก?
สูญก่อนตายเป็นอย่างไร?
ภาพลวงตาอวิชชาลวงจิต
กฎไตรลักษณ์
สาเหตุที่ทำให้มนุษย์ไม่เข้าใจอริยสัจ ๔ ของพระพุทธเจ้า
ความเห็นผิด ๓ ประการ ของปุถุชน
เราควรถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งสูงสุดของชีวิต?

.....................


ชุดหลักการปฏิบัติ
หลักการดำเนินชีวิต
เคล็ดลับการฝึกสมาธิ
ศีล ๕
อบายมุขคืออะไร?
อะไรคือการประหยัด?
ให้อย่างไรจึงจะถูกต้อง?
ความเห็นแก่ตัวสู่การคดโกง
ผีพนัน
กินเนื้อเป็นบาปหรือไม่?
เลี้ยงลูกให้ถูกทาง
แก้ปัญหาเด็กติดเกมส์ได้อย่างไร?
การปฏิรูปประเทศต้องเริ่มต้นที่ใด?
วิธีการพิจารณาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมแล้วบรรลุโสดาบัน
เมื่อยึดก็ทุกข์ เมื่อปล่อยก็ไม่ทุกข์


ชุดธรรมชาติใกล้ตัว
ตื่นเถิดคนยากจนกำลังจะอดตาย
ภัยของมนุษย์
โลกร้อนเพราะมนุษย์โง่เขลา
สิ้นป่าก็สิ้นใจ
นักวิทยาศาสตร์อยู่ไหน?
เวลาคืออะไร ?
ชีวิตคือความฝัน
การศึกษาที่ล้มเหลว
มหันตภัยจากธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์คืออะไร?
การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ของขันธ์ ๕ ตามหลักวิทยาศาสตร์
มนุษย์ทุกคนในโลกคือคนๆเดียวกัน
สิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในจักรวาล
กำเนิดชีวิตตามหลักพุทธศาสนา


กระทู้ของ เตชปัญโญ ภิกขุ ที่โพสไว้ที่เว็บพันทิป

เว็บพันทิป ห้องศาสนา